Kan föräldrar vara nakna med sina barn?

Något av det allra mest naturliga är vår nakenhet. Samtidigt så är det kroppen vi skyler. I vissa kulturer till och med så mycket att inget får visas offentligt. Den senaste tidens debatt, föranlett av ett tragiskt omhändertagande av två barn, visar att nakenhet och sex är bland det svåraste vi har att diskutera. Till och med svårare än alkohol och död. Visserligen säger en del psykologer att det är OK att vara naken med sin barn, bara man vet var gränserna går (AB).
Jag har levt i en annan kultur där nakenhet var otänkbart och där föräldrarna allra helst hade egna badrum så att man överhuvudtaget inte råkade se varandra ens i samband med duschningen. I Sverige däremot har vi haft ett avspänt förhållande till det nakna och sexualitet har varit något vi samtalat om. En ny trend verkar finnas och nu har det blivit något av ett tabu igen. Fruktan för pedofiler gör att vi inte längre har ett avpänt förhållande till det nakan. Inte minst visar det sig detta på förskolorna där manliga förskollärare har "ögonen på sig" och där till och med snacket kan gå att om en man söker sig till yrken med små barn så är det något "konstigt". Detta är inte bra för våra barn som behöver både manliga och kvinnliga förebilder. I många småpojkars värld finns många kvinnor och få män. Därför uppmanar vi män att söka sig till sådana yrken dår man möter pojkar (självklart ska också flickor möta män) allt för att vi ska ha goda förebilder. Tyvärr är det många unga män som växer upp utan positiva mansförebilder.
Nakenhet rör upp känslor och med anledning av den senaste debatten frågar sig nu många om man överhuvudtaget vågar fotografera sina barn utan kläder. Det som är naturligt har blivit tabu. Jag är uppvuxen i frikyrkan som ofta anklagas för att vara sexualfientlig, men jag har aldrig hört någon tala om att nakenhet är negativt eller uppmanat föräldrar att undivka att visa sig nakna för sina barn. Tvärtom har det funnits en undervisning som varit positiv och bejakat sexualiteten, men uppmaningen har alltid varit att det ska vara sunt och gränssatt. Sådant är självklarheter för mig, men det tycks som att många unga föräldrar känner mycket stor osäkerhet i dessa frågor. Därför behöver vi prata om detta och lyfta fram goda exempel. Jag hävdar att nakenhet är något av det mest naturliga som finns. Ingen av oss sju miljarder som nu befolkar jorden föddes med kläder att skyla kroppen med.