Kristdemokraterna på SKL-kongress i Norrköping

Sveriges Kommuner och Landsting har haft sin kongress i Norrköping. Kristdemokraterna hade 16 ombud och deltog aktivt i debatten som handlade till största delen av förbundets inriktningsdokument. Ett antal KD-märkta motioner hade lämnats. Jag hade en motion om en samlad nationell strategi för besöksnäringen.


På bilden syns ombuden från Kristdemokraterna.


Kristdemokraternas ombud från Västra Götalands län. Monica Selin, Magnus Jacobsson, Marieanne Bergman och Conny Brännberg