Trend att medlemstappet ändras

Enligt Kyrkans Tidning ser det ut som att medlemstappet från Svenska kyrkan minskar. Det är fortfarande en hel del som lämnar kyrkans medlemskap, men det verkar som att det inte är så många som tidigare. Dessutom är det en hel del återvändare men också helt nya medlemmar. Kanske är det så att då det är oroligt i världen så söker man sig till en mänsklig gemenskap där man kan dela livet. Sekulariseringstakten i samhället är hög. I Sverige till och med rekordhög. Samtidigt som religion får mindre inflytande är det många kyrkor som växer starkt.