Utan spaning ingen aning

Skövde kommun växer. Intresset för att flytta hit är stort och en rad nya verksamheter har etablerats. Som kommunledning är vi väldigt måna om att hushålla med skattepengarna och se till att kommunen gör största möjliga nytta för skattepengarna. Vi tycker att mycket som görs är bra, men ständiga förbättringar är viktigt. Därför har vi idag varit i Växjö för att studera hur deras kommunala bolag aktivt bidrar till att utveckla kommunen. Det blev en intressant och lärorik dag där ledningen för de kommunala bolag tog emot oss och berättade om hur deras koncern verkar. En del av det som sades gjorde att fick bekräftat att vi tänkt rätt, men vi fick också en hel del med oss som vi nu får fundera vidare kring.
Det är väldigt nyttigt att kommunledningen är ute och ser sig omkring. Att bara simma omkring i sin egen ankdamm leder oftast inte till utveckling. Men då man tar del av andras erfarenheter så kan det bidra till en utveckling på hemmaplan. Vi behöver ut och spana oftare och jag är övertygad om att det finns många goda idéer som vi kan hämta hem. Devisen "utan spaning ingen aning" sporrar.