Vårdskandal är något fruktansvärt

Den senaste tidens debatt om vanvård av äldre upprör. Det ska absolut inte få förekomma och alla politiker har ett stort ansvar. Men debatten har gått snett då den enbart handlar om privat vård. Vi måste vara lika angelägna att se till att den offentligt drivna vården, likväl som den privata, håller hög kvalitet. Våra äldre ska kunna känna trygghet i att vi ser till att de får den bästa vården och omsorgen. Vi ska ställa lika höga krav på alla vårdgivare. Det är fullständigt oacceptabelt att äldre inte möts med värdighet och respekt. Det är därför som vi kristdemokrater till och med kräver värdighetsgarantier från alla vårdgivare.