Vi behöver en nationell strategi för besöksnäringen

Det är kongress i Norrköping. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har samlat 451 ombud från hela landet för att dra upp riktlinjerna för det samlade arbetet för förbundet under den här mandatperioden. Det är mängder av frågor som avhandlas. Jag har skrivit en motion om en samlad strategi för besöksnäringen. Besöksnäringen har tagit fram en sådan strategi och jag driver att även de offentliga aktörerna ska ta fram en gemensam strategi så att vi tillsammans med näringen kan medverka till en spännande utveckling. Redan idag är besöksnäringen en basnäring och den kan fördubblas till 2020. Men då gäller det att vi samverkar. Som ombud fick jag denna chans att skriva en motion och har nu argumenterat för dess innehåll.