Vill se ett mänskligare Sverige

Jag satsar på politiken därför att den har en kraft som innebär att man kan vara med och påverka och förändra. Inför nästa mandatperiod önskar jag ett starkare väljarstöd för de kristdemokratiska frågorna eftersom det ger större möjlighet att påverka. Men idag har jag en plattform som jag gärna anänder för att tala om det mänskliga samhället. Där vi bryr oss om varandra och tar solidariskt ansvar. Där vi ser till att ingen lämnas efter men inte heller att någon hålls tillbaka. Vi ska först ta ett individuellt ansvar, men sedan ett kollektivt socialt ansvar för varandra. Det är mycket som är så hört i samhället och därför fortsätter vi kampen för de mjuka frågorna. Kristdemokraterna är alliansens sociala röst.