287 kristna dödas varje dag

Vi upprörs över förföljelserna mot krista runt om i världen. Att Sverige avvisar irakisk kristna och tvingar dem tillbaka till förföljelse är upprörande. I vintras ordnade jag en stor demonstration i Skövde där över 700 personer deltog och uttryckte sitt missnöje med den svenska regeringens hantering av frågan. Under de senaste veckorna har vi vi tagit avstånd från motståndet i Egypten.
International Bulletin of Missionary Research visar i artikeln Martyrs and the Resurgence of Religion att den miljon kristna dödats det senaste decenniet.
Självklart är det oerhört svårt att fastställa dödsantalet och särskilt relatera det till förföljelse men siffrorna påvisar höga tal.
Forskarna uppskattar att 105 000 personer årligen dör för sin kristna tro. Det innebär att 287 personer dödas en vanlig dag. Eller tolv i timmen eller en kristen var femte minut.
För oss som har kontakter med missionärer eller flyktingar hör vi regelbundet talas om förföljelse, men svenska medier skriver sällan om det.
Därför är det bra att SVD lyfter fram detta.