Bra att Emma ryter till!

Det var många blandade känslor igår kring svensk migrationspolitik. Flera riksdagsledamöter engagerade sig i kampen för att Ganna, 91 år, skulle få stanna kvar i Sverige. För dyrt att ta emot gamlingar hävdade regeringens främste företrädare, men flera riksdagsledamöter sa motsatsen. Bland kristdemokraterna har Emma Henriksson engagerat sig i dessa frågor och syns flitigt i media, bl a på debatt.svt där hon argumentar för en human flyktingpolitik.
Det är skönt med politiker som Emma. De vet att man ska följa gällande regler, men då reglerna är absurda kräver de regelförändringar. Bland folk i allmänhet kallas detta för sunt förnuft. Emmas engagemang för människor som kommit i kläm mellan olika lagparagrafer visar på empati och att hon ser till att använda sin plats i riksdagen på ett föredömligt sätt. Att det blir ändringar i socialförsäkringsreglerna är till stora delar hennes förtjänst. Bra jobbat av en kristdemokrat i riksdagen. Hon visar i praktiken att vi verkar för ett människovänligare samhälle.