Bra för Volvo - bra för Skövde

I Skövde så dominerar Volvoföretagen näringslivet. Vi är helt beroende av såväl personvagns- som lastvagnstillverkningen. Företagen har gjort jätteinvesteringar i sin anläggning och nyrekrytering av jobb sker. Idag har en rapport publicerats kring personbilsförsöljningen. Den europeiska branschorganisationen Acea visar att antalet sålda volvobilar i september var 24 885. vilket är en ökning med 21,7 procent om man jämför med motsvarande månad förra året. Det innebär också att Volvos marknadsandelar nu beräknas vara 2 procent, vilket är en ökning med 0,4 %.

För Skövde kommun betyder det mycket att Volvo har framgång. Vi lider med våra vänner i Trollhättan som ännu inte sett någon produktionsstart på SAAB. I Västsverige är vi beroende av bil- och bilkomponentsindustrin. Framgång för Volvo är också framgång för Skövde.