Demokratin måste ständigt erövras

Det är lätt att vi tar demokratin för given. Men den är ständigt ifrågasatt och måste ständigt återerövras. Runt om i världen står daligen kampen för frihet och demokrati. Omvärlden firar att en tyrann försvunnit från Libyen men för det libyska folket, med sitt klansamhälle, krävs ett starkt stöd för att demokratin ska få råda. Den arabiska våren har visat att folkviljan är stark. Nu är kristdemokratrernas riksdagsledamot Annelie Enocsson i Tunisien för att övervaka deras första fria val. Det är bra att Sverige engagerar sig och att våra folkvalda finns på plats. Det visar konkret att vi brys oss. http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=282282