Drevet går - älgar och S-ledare lovligt byte

Det är bra att medierna granskar. Det är en av deras primära uppgifter. Men samtidigt måste man ändå ställa frågan om det verkligen är rimligt att att låta drevet gå så hårt och starkt mot Juholt. I dessa älgjaktsdagar är det lätt att använda sig av jämförelser med jakten. En älg som blir allvarligt skadeskjuten får aldrig den roll som den tidigare haft. Ofta leder en skada till att den blir fälld. Om ett skott träffar allvarligt så har en skada uppstått. Man får nog anse att Juholt är skadeskjuten och att det som inträffat komemr att påverka hans framtida möjligheter som partiledare. Men till vilken grad?
Samtidgt måste man fundera på vilken kontroll som riksdagen har. Att Juholt missat en hel del är uppenbart. Han har också bett om ursäkt och sagt att han ska betala tillbaka allt som blivit fel. Men drevet verkar inte anse att detta räcker utan punktbevakar Juholts alla steg. Men vem är det som kollar riksdagens kontrollapparat. Någon måste ju fattat beslut om att göra utbetalningarna.
Medias granskning är bra och ska uppmuntras, men samtidigt måste man ställa frågan om storleken på drevet som är insatt i denna jakt är rimligt dimensionerat.
Det blir spännande att följa om Juholt har skadeskjutits så allvarligt att han inte längre kan leda sin hjord. Dessutom blir också frågan relevent om vem som har skjutit? Är det Juholt som skadeskjutit sig själv eller har media förstärkt skadan så till den grad att hans ledarroll är över? Kanske får vi besked redan idag?