Moderna kvinnor vill vara hemmafruar

Familjeliv.se har åter gjort en stor undersökning bland landets kvinnor. Många medier rapporterar om den och vissa fasar över resultaten. Särskilt att hemmafrutrenden är stark. Hälften av landets kvinnor vill vara hemma. Som kristdemokrat förstår jag detta och vill arbeta för att fler kvinnor och män ska få denna möjlighet. Många har vuxit upp med föräldrar som satsat på sin karriär och i många fall missat att umgås med barnen då de är små. Kraven på småbransföräldrar är enorma. Samtidigt som man har sin sämtsta ekonomi i livet, ska man fostra sina barn och bygga sin karriär. Omvärldens krav på materialism gör det hela inte lättare. Att vara framgångsrik, välklädd och försedd med goda materialla tillgångar gör det hela inte lättare. När dessutom barnen blir sjuka så ställs oerhörda krav på föräldrarna. Att män och kvinnor (undersökningen gäller nu kvinnor men jag tror att män har samma önskemål) vill vara hemma med sina barn under några år är förståligt. Vi som politiker bör stödja detta. Kristdemokraterna arbetar nu vidare med sin idé om vårdnadsbidrag och snart kommer ett bättre förslag att presenteras.
Några fler fakta ur undersökningen.
* Sju av tio anser samtidigt att det svenska samhället inte accepterar kvinnor som har valt att vara hemmafru.
* Sju av tio (65 procent) av de mammor som är gifta lägger undan pengar varje månad som ett långsiktigt sparande till sina barn.
* Hela 39 procent av mammorna uppger att de är missnöjda med sitt sexliv och sex av tio vill ha mer sex
* Var femte mamma känner oro över att hennes barn surfar på internet. Bland dem är det största orosmomentet att barnen ger ut för mycket information om sig själva (44 procent) samt att barnet ska bli kontaktat aven pedofil (44 procent).
* 874 kr är snittet för en födelsedagspresent till barnet, 917 kr kostar barnkalset och julklappen kostar 963 kronor