Satsa på järnvägen!

Gång på gång har vi lyft fram kraven på satsningar på järnvägen. Sedan alliansregeringen tog över makten har det börjat hända saker, men år av eftersatta satsningar är inte lätta att ta igen. Seiko har nu gjort en stor undersökning, publicerad bl à i DN som visar på de stora behov som finns. Skönt att alliansen arbetar vidare med detta och låt oss hoppas att alliansen får vara kvar vid makten och på sikt lösa problemen. Vi i Västsverige är angelägna om utvecklingen av Västra Stambanan. http://www.dn.se/nyheter/sverige/sverige-satsar-minst-pa-jarnvagen