Sverige - världens bästa land för barnen

Barnen är vår framtid. Det är därför som ett barnperspektiv är så viktigt. Satsningar på barn är självklart en investering för framtiden, men samtidigt så har alla barn ett egenvärde (liksom alla vuxna) och därför vill kristdemokraterna prioritera barn och ungdomars uppväxtvillkor. Många barn har det bra i Sverige, men inte alla. Vi kommer att arbeta målmedvetet och intensivt med att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra barn och ungdomar. Vill du vara med i det arbetet?