Vad utmärker en god ledare?

En av världens största industriledare, Steve Jobs, skapar mängder av rubriker efter sin bortgång. Då han avlded drogs det igång mängder av diskussioner kring hans ledarskap. Ett sådant, i raden av många, är publicerat i SVD (Krönika av Daniel Kederstedt), och även om det är kort ger några intressanta reflektioner kring ledarskapsfrågor?

- Vilken betydelse har ett inkluderande ledarskap? Eller ska chefen avgöra allt?
- Ska medarbetare finna sig i att bli utskällda?
- Vilken betydelse har visionen för ledarens auktoritet?

Kederstedt menar att Jobs framgång består i tre ledarnycklar
1. Har du tillräckligt med visioner kan du komma undan med toppstyre.
2. Att sträva efter perfektionism triggar vissa anställda
3. En supestark kultur och ett tydligt uppdrag lockar de som vill förändra.

Det lär komma många artiklar och troligtvis böcker om Jobs ledarstil framöver.