Vilken roll spelar Skövde?

Jag är engagerad både som kommun- och regionpolitiker. Många av de områden som jag är engagerad i handlar om utveckling. För flera år sedan skrev jag debattartiklar om att "spränga Billingen". Inte konkret, men jag drev att det mentala hinder som Billingen utgjort under lång tid måste upphöra. Sedan dess har åtskilligt skett. Idag publicerar SKövde Nyheter (SN) ett inlägg som uttrycker min syn på Skövdes framtida färdriktning.

Så här lyder den:

Framtida färdriktning för Skövde

 

Stärkt infrastruktur 

Det gäller för de politiska ledarna i Skaraborg att verka för att E20 byggs ut. Det är nog en av de mest avgörande frågorna för utvecklingen. Göteborg är den stora dragaren i länet och hamnen har avgörande betydelse för det västsvenska industrilivet. E20 går inte genom Skövde kommun, men är ett exempel på vad som krävs för att Skövde ska utvecklas. Men E20 som huvudled mellan Sveriges två största städer kräver stora satsningar. Där försöker vi påverka regeringen att fatta beslut om en rejäl utbyggnad. För Västra Stambanans utveckling är det som sker mellan Alingsås och Göteborg av avgörande betydelse. Ett tredje spår är nödvändigt. Därför måste Skövde kräva satsningar även om de inte genomförs enbart i den egna kommunen.  

Vidgad arbetsmarknad

Som arbetsmarknadsområde är Skövde oerhört viktigt. Förutsättningen för en fortsatt utveckling är en god infrastruktur. I Skaraborg finns fantastiska boendemiljöer och genom att kunna pendla mellan bostaden och arbeten stärker vi attraktiviteten. Detta innebär att alla behöver inte bo i Skövde kommun. Redan idag ser vi att 10~000 personer pendlar in till Skövde. Det är då Skövde och Lidköping växer samman som vi skapar en rejält vidgad arbetsmarknad. Därför är utbyggnaden av infrastrukturen och särskilt kollektivtrafiken av avgörande betydelse för utvecklingen av att kunna ta sig till och från jobben.  

Rikt kultur- och fritidsliv

Fritiden har allt större betydelse. De tillgångar som finns i Skaraborg i form av natur- och kulturupplevelserna är stora, men behöver utvecklas. Det är lätt att bli hemmablind och inte se till de stora värden som vår natur utgör. Kinnekulle, Billingen, Vänerskärgården, Göta Kanal, Hornborgasjön för att bara nämna några besöksmål är produkter som kan utvecklas och bli till värde för allt fler. Det skaraborgska kulturlivet erbjuder inte bara mötesplatser utan också upplevelser som bidrar till det goda livet. Inom besöksnäringen finns många av de nya jobben. 

Skövde kan bidra till att hela regionen utvecklas genom att peka på de olika värden som finns i området. Förr talade man om att allt skulle finnas inom den egna kommunen och vi blev något av världsmästare på bypolitik och att hävda den egna kommunens gräns. För dagens ledare gäller det att visa det goda ledarskapet genom att GÅ och sedan kommer många andra att FÖLJA. En sann ledare visar och gör man det rätt så följer de andra med. Det är så som Skövdes roll bör vara för att leda Skaraborg in i framtiden. Lite kaxig men också rejält ödmjuk.
Conny Brännberg (KD) 
Kommunpolitiker

Skövde har stort stöd i Skaraborg att vara den ledande kommunen. Sedan några år har de övriga kommunerna ställt sig bakom att Skövde tar täten och leder utvecklingen för hela området. Detta förpliktigar. Det ställer stora krav på vårt ledarskap och satsningar. Utgångspunkten är att om det gynnar Skövde så gynnar det också Skaraborg, vilket allt fler inser. Men det omvända råder också. Men att vara ledare ställer också krav på ödmjukhet. Det innebär inte att alla verksamheter måste i finnas i Skövde, snarare tvärtom. Det gäller för Skövde att se till att de andra kommunerna inte tappar. Tyvärr ser vi en oroande tendens i befolkningens val av boende. Allt fler väljer att flytta ifrån mindre kommuner och de större kommunerna, ofta vid vattenlägen, stärks kraftigt. För Skaraborgs del så gäller det att skapa attraktivitet så att fler verksamheter vill flytta hit. Där arbetena finns dit flyttar invånarna. Det finns flera områden som är särskilt viktiga för Skaraborgs utveckling.