Ännu ett besked att regeringen satsar på barnen

Regeringen meddelar idag att den har för avsikt att göra en satsning på förskolan. Förskolelärarna och deras ledare ska kompetensutvecklas då det gäller att se barnens behov. Detta är en välkommen satsning och medlen möjliggör för mer än 7 000 pedagoger att få utvecklas inom detta område. Under många år har vi kunnat konstatera en "försiktighetens linje" i skolans värld. Ett barn uppträder stökigt och har svårt att koncentrera sig i förskolan. "Vi får hoppas att det blir bättre på lågstadiet". När barnet börjar skolan så ser tidigarelärarna behoven, men kanske "växer han till sig då han kommer på mellanstadiet". När senarelärarna tar hand om honom så tänds förhoppningen att ett eget val av program i gymnasieskolan kommer att rätta till allting.
Självklart överdriver jag i detta resonemang, men jag har mött personal på BVC som blivit "experter" på att se vilka barn som kommer att få bekymmer i skolan. Det verkar som att många ser, men har få instrument för att ta tag i problematiken och därför får nästa instans sköta problematiken.
Att regeringen nu ser till att fler får insikter i barns behov under förskoleåren är positivt. Vi kristdemokrater menar att Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Därför behöver många satsningar komma tidigt i livet.