Barnen måste skyddas

Maria Larsson agerar ansvarsfullt. Idag meddelar hon att regeringen kommer att satsa rejält på skyddet av barn i utsatta situationer. Hon skriver i DN:

"Delar av Sveriges historia är mörk. Utredningen om vanvård har granskat övergrepp och vanvård av flickor och pojkar som varit placerade i den sociala barnavården. Cirka 900 personer har intervjuats och berättat om försummelser och övergrepp under sina placeringar i fosterhem eller institution.

Regeringen har tagit skildringarna om försummelse och övergrepp på största allvar. Det som har hänt kan inte göras ogjort, men allt måste göras för att detta inte ska upprepas"

Det är bra att vår barn- och äldreminister ryter till. Det har skett övergrepp, det ska vi inte blunda för. Att de som utsätts för dessa övergreppt ska få en offentlig ursäkt är mycket bra. Diskussionen om ekonomisk kompensation fortsätter. Men att vi idag gör vad vi kan, här och nu, är vårt ansvar. Vi kan inte acceptera att barn far illa.