Digitalisering av biografer ger nya möjligheter

Det pågår, åter, en revolution inom biografmarknaden. Tidigare har det handlat om ljud och färg, storlek och format, men nu handlar det om övergång till digital teknik. Runt om i landet görs investeringar och de traditionella biograferna har blivit kommunikationscentraler. Möjligheten att överföra bild och ljud från hela världen är nu verklig och premiärer på Metropolitian kan följas även i Essunga och Gullstpång. Något som var helt otänkbart för några år sedan. Nu innebär digitalsieringen att vi betydligt enklare kan följa en verksamhet på annan plats och "videokonferens" har fått en ny dimension. Vi talar allt mer om E-samhället och E-bion är snart en verklighet över hela landet. Det innebär att vi betydligt enklare kan följa t ex ett sportevenemang eller en presskonferens som anordnas på en plats men kan ses över hela landet. Detta ger också många företag en möjlighet att kommunicera med sin personal på helt nya sätt, kostnadseffektivt och miljövänligt eftersom vi slipper att resa. Det ska bli spännande att följa denna utveckling och se vad digitaliseringen medför.