Flera insändare om E20

Idag har jag använt  pennan flitigt, eller rättare sagt knackat rejält på tangentbordet. Det blev fyra insändare till media i Skaraborg om E20. De är alla lite olika beroende på vilken tidning de sänts till. Jag är så besviken på den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen. När regionen bildades var vi överens om att prata oss samman internt för att sedan stå med enat röst och förhandla med staten. Men nu gäller helt andra spelregler. Vi ska inte ha andra åsikter än staten. Det är så långt från idén om regionen som man kan komma. Under förra regionfullmäktige blev det en rejäl debatt om E20 eftersom fullmäktige tidigare uttalat sig om en 2+2-väg. Nu bestämde regionstyrelsen att endast tala om 2+1. Det är en del av uppgörelsen med Miljöpartiet som vägrar att bygga ut vägen. Det innebär att MP har vetorätt i frågan. Men eftersom fullmäktige (som är högsta organ) fattat ett beslut så kan knappast regionstyrelsen fatta ett annat beslut. Det går inte, men är ändå gjort. För näringslivets del så är en utbyggd E20 nödvändig för expansionen av exporten. Om beslutet blir att inte ens ledningen för regionen vill ha en 2+2-väg så kommer aldrig regeringen att köra över oss. Nu vet infrastrukturministern att den politiska ledningen i regionen inte anser att staten ska satsa sina pengar här utan den kan satsa pengarna någon annanstans. Nu måste vi alla engagera oss så att de ändrar sig. Hade alliansen regerat i regionen så hade beslutet från vår sida redan varit klart. Nu hoppas vi att socialdemokraterna i Skaraborg kan påverka sin regionkamrater och ändra sig. Mitt bidrag närmaste dagarna är att skriva flera debattinlägg i frågan.