Hur kan vi få en bättre folkhälsa?

Det kommer ständigt rapporter som pekar på att många svenskar inte mår bra. Allt oftare höjs kraven på förebyggande åtgärder. När vi ser på de ohälsotal som finns så inser vi snabbt att detta kommer att kosta sjukvården enorma summor i framtiden. Allt fler livsstilssjukdomar förekommer och vårdkostnaderna och det mänskliga lidandet blir enormt.
Det finns anledning att forska vidare kring dessa frågor. Det förbeyggande arbetet behöver prioriteras, men samtidigt räcker det långt med "sunt förnuft".

Det krävs i huvudsak tre regelbundna insatser och man måste inte vara professor för att tala om detta:

* Ät sunt
* Motionera regelbundet
* Sov ordentligt

Om alla tog tillvara på dessa tre, enkla råd, skulle folkhälsan förbättras oerhört.