I kommunerna bygger vi Sverige

En gammal kristdemokratisk devis är "i kommunerna bygger vi Sverige". Självklart finns det nationella o statliga program men det går aldrig att säga ngot annat än att både ladugårdar och teatrar finns i en kommun. Det är därför så viktigt att riksdagsledamöter och kommunpolitiker har samsyn. I samband med val så påverkar de nationella ledarna mycket, men det är ofta, och kanske oftast som lokala företrädare har betydelse. Under alla omständigheter är det bäst när nationella, regionala och kommunala politiker kopplar armkrok. Mer sådant!