Kan Skövde IK räddas?

En enhällig kommunstyrelse sa igår nej till att anta en ackordsuppgörelse med krisdrabbade Skövde IK.  Under många år har kommunen försökt att stötta klubben genom att låta den betala av sina skulder. Nu insåg styrelsen att en begäran om rekonstruktion var enda utvägen, men två av de stora fordringsägarna säger nej. Bakom beslutet i komunen låg en sammanvägd bedömning, men samtidigt betonades vikten av att stötta de barn och ungdomar som vill spela hockey. Vad som händer med klubben är osäkert, men en konkurs kan fortfarande undvikas.
Läs mer i http://www.skovdenyheter.se/nyhet/4069/kommunen-siks-insatser-inte-tillrackliga