Stoppa utvisningarna av kristna till Irak

Jag har mött många flyktingar från Irak och lyssnat till deras berättelser om hot och förföljelse på grund av sin kristna tro. Som ett led i protesterna mot att Sverige kastar ut dessa ordnade vi en stor demonstration i Skövde förra året. Idag skriver präster och diakoner i Svenska kyrkan en artikel i SLA (finns tyvärr inte på nätet) i form av ett öppet brev till migrationsminister Tobias Billström där de kräver stopp för utvisningarna. Det är många som flytt undan de religiösa utrensningarna i Irak och fått en fristad i Sverige. De är hotade på grund av sin tro och accepteras inte i sina hemländer. De kommer från trakter där Bibelns personer levt och verkat men nu håller en religiös utrensning på att äga rum. Idén verkar vara ett kristendomsfritt Irak fast ingen säger det direkt, men alla aktiviteter visar entydigt på att en utrensning äger rum. Att i ett sådant skede tvinga människor att återvända dit är inhumant. Vi måste verka för att svenska myndigheter ändrar sin inställning. Kravet är "stoppa utvisningarna av kristna till Irak". Det finns flera oroshördar i mellanöstern och just nu är det inga som avvisas till Syrien på grund av våldsamheterna där. Det är bra. Vädjan till migrationsministern är angelägen!