Berusade elever stängdes av

Jag är tjänstledig för politiska uppdrag men är egentligen gymnasielärare. På den skola jag tjänstgjort har en kultur etablerats som innebär att man festar inför starten av sitt sista gymnasieår. Tyvärr blev det negativa rubriker i media kring årets skolstart.
 
 
Jag tar inte alls detta i försvar och anser det OK att elever kommer berusade till skolan. Det ska inte vara så att en gymnasieskola ska behöva tillkalla polis för att skapa ordning för en skoldag. Självklart måste sådant bort och ingen anser att det är OK.
 
Men ofta sköter sig våra ungdomar väldigt bra. De allra flesta vill ha kul och trevligt och några passerar gränsen. Men bilden blir att alla har misskött sig och det sätts en bild som många inte alls känner igen. Jag är stolt över de elever som säger nej till alkohol och tar ansvar för både sig själva och sina kamrater. De är många men kommer aldrig fram i rubrikerna. Det råder ofta ett grupptryck som en del har svårt att stå emot och hänger på, men egentligen vill de något annat.
 
Nu har rubrikerna satts och över hela landet har det spritts en bild av "svineri". Den är sann och kan beklagas, men det finns också en annan sida av myntet och det är de som bara vill ha kul och vara tillsammans. Det är inte så att alla dricker och svinar ner. Det är beklagligt att en del gör det.
 
Det jag tycker att man mest borde debattera är var spriten kommer ifrån. Det är ju inga av ungdomarna som fått köpa den på systemet. Den kommer från vuxna som på så sätt medverkar till att ett problem uppstår. Trots alla kampanjer om "stoppa langning" så kan vi konstatera att dagens gymnasieelever inte har några problem alls att få tag på alkohol. Det är ett problem som måste hanteras. Vuxenvärlden har ett stort ansvar för det som skett.