Lagom vila - lagom arbete

Det är något stort att ha ett arbete, att få betalt för det man gör. Många av oss gillar våra jobb och tillbringar en stor del av tillvaron för att lösa arbetsgivarens uppgifter. Samtidigt är det bra att bli påmind om vikten av vila. Den gudomliga principen var att sex dagar var det arbete pch sedan dags för en dags vila. Denna gudomliga princip har visat sig föredömlig under några tusen år och fungerar väl ännu. Under sommaren har vi chans att vila lite extra och semestern är en chans att ladda batterierna igen. Som politiker kämpr vi för "arbetslinjen" men vi behöver också iblnd bli påminda om vikten av vila.