Mer om pensionärerna skatt

Jag har träffat vår partisekreterare idag och hon försäkrar att partiet har inte gett upp någon kamp om att stödja landets pensionärer i deras kamp om bättre villkor. På Kristdemokraternas hemsida finns också en text som beskriver vad Göran Hägglund strider för just nu i budgetförhandlingarna.
 
Det råder ingen tvekan om att Göran Hägglund kämpar för landets pensionärer. Hade vi haft fler röster så hade vår påtryckning varit ändå starkare. Vi räknar med ett ökat stöd inför nästa val.