Pensionärernas skatt en het fråga

Det pågår tuffa förhandlingar mellan de fyra partiledarna inom alliansen att göra upp om kommande budget. Göran Hägglund har lovat att driva pensionärernas sak i förhandlingarna. Nu visar det sig, enligt DN, att läget blir betydligt bättre för landets pensionärer 2013, men att en skattesänkning blir mer angelägen 2014. KD har tagit ställning i frågan och kämpar för pensionärerna. Enligt artikeln blir det inget 2013, men då har säkert Hägglund knutit upp statsministern så att det blir en rejäl sänkning 2014. Om det visar sig att pensionerna räknas upp med över 4% nåsta år så är det OK att inte sänka skatten då, men den ska sänkas och det är alliansregeringens ansvar. Vi kristdemokrater kommer inte att glömma bort denna fråga.
Anonym

Vad är Jobbskatteavdraget?

De nationalekonomiska analyserna tycks endast ta hänsyn till en förändring av inkomstskatten från ett år till ett annat. En tillfällig effekt alltså, som i det fall den finns fordrar nya sänkningar vid varje år för att analysen skall ha relevans.

Enligt lokal allianspolitiker är jobbskatteavdragets uppgift är att ”premiera” människor i grupp A och på så sätt locka de i utanförskap till att börja arbeta.

Men vad jag kan se har jobbskatteavdraget en bestående effekt som inte tas upp i analysen. Det får människor i grupp A att betala en lägre inkomstskatt än grupp B, samtidigt som grupp B betalar en högre inkomstskatt än grupp A.
Grupp A gynnas av grupp B utan att det syns i statsbudgeten.

Därmed slipper regeringen problemet med att motivera alternativet att ”premiera” grupp A med ett bidrag ur statens tillgångar.

Tyvärr finns inte begreppet ”premiera” inom normal beskattningsrätt och en mängd problem uppstår.

Problem 1. De medel som regleras mellan grupp A och grupp B är enskild egendom. Även om det sker med hjälp av skattesystemet.
Det krävs alltså oerhört starka argument för att rättfärdiga åtgärden. Några sådana har inte presenterats.

Grupp A har meddelats att:
”Det skall löna sig att arbeta.”
Grupp B har meddelats att:
”När fler arbetar tjänar alla på det, inte minst grupp B.”

Problem 2. Det finns inget som talar för att fler människor kommer i arbete beroende på att enskild egendom byter ägare utan motprestation.

Problem 3. Även om antalet arbetande ökar påverkas inte skatteskillnaden!

Problem 4. Regeringen sitter omedvetet? i en rävsax just nu.
Hur förklarar man sin bristande respekt för enskild egendom.

Problem 5, Hur rättar man en felaktig beskattning av dessa proportioner på ett anständigt sätt?

Problem 6. En rättelse måste påverka statsbudgeten och Sveriges skattebetalare. I första hand grupp A kommer då att uppfatta det som en skattehöjning!

Bo Grahn

Utgår ifrån att det även gäller förtidspensionärer.

Anonym

BESKATTNING AV PENSIONSINKOMST SOM RESULTAT AV JOBBSKATTAVDRAGET
Vid gjorda nationalekonomiska utvärderingar av jobbskatteavdraget tycks hänsyn endast tas till en förändring av inkomstskatten på så kallad arbetsinkomst från ett år till ett annat. En tillfällig effekt alltså, som i det fall den finns fordrar nya sänkningar vid varje år för att analysen skall ha relevans.

Enligt lokal allianspolitiker är jobbskatteavdragets uppgift är att ”premiera” människor i grupp A och på så sätt locka de i utanförskap till att börja arbeta.

Men vad jag kan se har jobbskatteavdraget en bestående effekt som inte tas upp i utvärderingen. En effekt som ökar för varje genomfört så kallat jobbskatteavdrag. Det får människor i grupp A att betala en lägre inkomstskatt än grupp B, samtidigt som grupp B betalar en högre inkomstskatt än grupp A.
Grupp A gynnas av grupp B utan att det syns i statsbudgeten.

Därmed slipper regeringen problemet med att motivera alternativet att ”premiera” grupp A med ett bidrag ur statens tillgångar. I vart fall så länge ”premieringen” täcks av grupp B:s högre skatt.

Tyvärr finns inte begreppet ”premiera” inom normal beskattningsrätt och en mängd problem uppstår.

Problem 1. De medel som regleras mellan grupp A och grupp B är enskild egendom. Även om det sker med hjälp av skattesystemet.
Det krävs alltså oerhört starka argument för att rättfärdiga åtgärden. Några sådana har inte presenterats.

Grupp A har meddelats att:
”Det skall löna sig att arbeta.”
Grupp B har meddelats att:
”När fler arbetar tjänar alla på det, inte minst grupp B.”

Problem 2. Det finns inget som talar för att fler människor kommer i arbete beroende på att enskild egendom byter ägare utan motprestation.

Problem 3. Även om antalet arbetande ökar påverkas inte skatteskillnaden!

Problem 4. Regeringen sitter omedvetet? i en rävsax just nu.
Hur förklarar man sin bristande respekt för enskild egendom.

Problem 5, Hur rättar man en felaktig beskattning av dessa proportioner på ett anständigt sätt?

Problem 6. En rättelse måste påverka statsbudgeten och Sveriges skattebetalare. I första hand grupp A kommer då att uppfatta det som en skattehöjning!

KalervoAntero

Varför det vilseledande snacket om pensionskatten?!? Det är inte rättvis om man måste sänka skatt också om dem stora pensioner! Varför inte snacka om progresiv skatt om pensioner??