Vilken slutsats kan man dra av dagens SIFO?

Många har väntat på opinionsundersökningarna efter sommarens olika politiska utspel. När SIFo idag publicerar sina senaste siffror (GP) så är det svårt att dra några direkta slutsatser. Men en sak verkar säker - inget parti får några gratisröster. Varje erövrad röst kräver hårt arbete. Inget parti verkar ha formulerat sig över sommaren så att stora väljargrupper bytt sida. Undersökningen tyder på att fler står avvaktande. Detta innebär hårt arbete för alla partier för att vinna nya sympatisörer. Kristdemokraternas har bestämt sig för att verka för barn och ungdomars uppväxtvillkor. På sikt är partimedlemmarna överens om att detta är rätt frågor, men hittills har de inte gett något ökat stöd.