81 130 namnunderskrifter lämnade till regeringen

Det blev en rejäl mängd med namnunderskrifter i det s k Adventsuppropet som överlämnades till skolminister Jan Björklund. Intiativet som tidningen Dagen tog för några veckor har fått ett starkt stöd. Kraven på att skollagen ska ändras och att det ska vara möjligt att ta del av det kristna kulturarvet i samband med advent eller skolavslutningar har starkt stöd.
Nu har regeringen denna utmaning att förändra skollagen så att det ska bli möjligt och inte kunna tolkas som, vissa gör idag, att det finns ett förbud mot kristna inslag.