Vikten av förvaltarskap

Kristdemokraternas politik vilar på flera principer. Det är därför som vi har ett principprogram och inget partiprogram. Tanken är att en princip ska hålla över en längre tid, medan det politiska hantverket är mer dagsfärskt. En av principerna handlar om förvaltarskap. Idén är att vi ska bruka jordens resurser, inte förbruka. Förvalta handlar om ett långsiktigt perspektiv. Begreppet Hållbar Utveckling är ett annat sätt att beskriva detta. Den jord vi har idag ska lämnas vidare till kommande generationer. Det vi lämnar i arv ska vara väl förvaltat. Tyvärr har vi levt en lång tid och inte tagit konsekvenserna av vår konsumtion och välfärd. Alltför länge har vi trott att "skräpet försvinner" om vi gräver ned det eller spolar ut det i havet. Nu inser vi att vi inte levt hållbart och en omställning är nödvändig. Kristdemokraterna har en väl genomtänkt miljöteknik och denna bygger på principen om förvaltarskap. Enkelt uttryck vill vi överlämna ren luft och rent vatten till våra barn. Det är detta vi kristdemokrater kämpar för.