2011 – rekordår igen

 Trots finansiella kriser ökar turismen i Sverige. Då siffrorna för 2011 är klara visar vi på ett rekordår igen.

I Västra Götalandsregionen ökade antal gästnätter, på hotell handlar det om 4 643 448 gästnätter. Det är en ökning med 1,5%.

Vår region är också den största campingregionen i landet och även här ökade övernattningar. Den totala ökningen var 1,5%.

Även om man ser på intäktssidan så ökar den.

Alltså positiva siffror för 2011. Nu ska vi analysera dessa ytterligare och vi förbereder för 2012. Sverige har stora förutsättningar för att öka sina turistekonomiska siffror, men då krävs en rejäl samverkan mellan de olika aktörerna. Vi som offentliga företrädare har ett stort ansvar, men självklart är det branschen själv som måste ta sitt ansvar.

Ett enkelt sätt att summera 2011 är:

Vi reser mer.
Vi är fler som reser.
Vi reser allt längre.
Vi spenderar allt mer.