Skövde ökade med 369 personer

SCB har presenterat statistiken för 2011. Skövde tillhör vinnarna och fick 369 fler invånare under det förra året. Samtidigt så minskar andra kommuner på ett sätt som oroar. Sverige håller på att ändras.  Inlandet och landsbygden avfolkas och kuststäder växer. Attraktionen kring universitet och högskolor är stark. Samtidigt så är det många unga och starka personer som flyttar och kommunerna får fler äldre och sjuka att ta hand om. Det kommunala utjämningssystemet är angeläget att revidera annars kommer fler kommuner att få det allt svårare att fullfölja sin kärnverksamhet med god kvalitet. Skövde satsar och vinner! Det gläder oss självfallet, men samtidigt vill vi bidra till regionens utveckling. Idealet är att växa tillsammans.