Vi har en modern syn på familjen

Detta inlägg har publicerats idag i Skaraborgs Allehanda. Den senaste tiden har Kristdemokraternas familjepolitik diskuterats. Många kritiska röster har höjts och debattörer menar att vår syn är omodern och passar inte dagens jämställda samhälle. Jag har mött många småbarnsfamiljer i Skövde som uttryckt en önskan att få mer tid tillsammans med sina barn. En arbetsgrupp inom Kristdemokraterna har föreslagit en rad åtgärder för att stärka familjens roll och ställning. Som politiker anser jag att föräldrarna ska själva fatta beslut. Jag har mött föräldrar som vill vara hemma. Detta ska respekteras och stödjas. Det är snarare så att de hånas och anses otidsenliga. Visst är arbetslinjen viktig, men att fostra barn är också ett arbete och bör värderas betydligt högre. Det är lätt att politiker vill lägga sig i och bestämma över föräldrar. Det ska de själva göra. Klåfingriga politiker som vill detaljreglera och kvotera ska inte få bestämma. Ge familjerna makten att själva bestämma över sina liv. Kristdemokraterna vill stödja familjerna och ge dem många alternativ. Valen ska de göra och inte politikerna. Conny Brännberg (KD) Kommun- och regionpolitiker