Fler journalister dödade under tjänsteutövning

Vi får varje dag bilder och ljud från oroshärdar runt om i världen. Journalisterna och andra nyhetsförmedlare lever farligt och alltför många dör under sitt tjänsteutövande. Organisationen Reporters Without Borders ger varje år ut statistik och det är alltid en dyster läsning. Siffrorna för 2011 visar på att 16% fler journalister dödades än föregående år. Den officiella siffran för förra året blev 66 journalister. De anger också följande:

66 journalists killed (16% more than in 2010)
1,044 journalists arrested
1,959 journalists physically attacked or threatened
499 media censored
71 journalists kidnapped
73 journalists fled their country
5 netizens killed
199 bloggers and netizens arrested
62 bloggers and netizens physically attacked
68 countries subject to Internet censorship

Andra organisationer har visat att det kanske till och med är ändå fler som dödats än vad som ovan rapporteras.

När Abraham Lincoln mördades 1865 var det en massiv sorg och under de följande två veckorna var det miljoner amerikanare som tog farväl av honom. Men nyheten om hans död dröjde ändå längre innan Europa fick kännedom om honom. Då kunde det dröja veckor innan en stor nyhet slog igenom på andra sidan Atlanten. Nu känns det som att vi följer nyheten oavsett var den sker i världen. Detta är tack vare journalisterna som är beredda att ge sig iväg och bevaka händelserna. Och tyvärr får många av dem sätta livet till.
Läser mer på deras hemsida.