Man vinner val på sina framtidsvisioner

Idag meddelar Håkan Juholt att han avgår som partiledare för S. Hans situation blev omöjlig och han inser att för partiets skull får han lämna styrplatsen. Det stora och mäktiga S-partiet finns inte mer. Väljarna sviker och då Göran Hägglund ger sin första kommentar gör han en intressant analys.

"Håkan Juholts tid som partiledare blev kort. Krisen för socialdemokraterna är i första hand inte - Juholts serie av misstag till trots -  en ledarkris utan en kris för ett parti som inte förmått formulera attraktiva och hållbara svar på dagens stora frågor. Den tid då socialdemokraterna hade en särställning i svensk politik är över." (www.kristdemokraterna.se)

Alltså - det handlar inte om ledaren utom partiets visioner. En ledare som inte förmår att formulera sig och skapa framtida visioner har det svårare än en god retoriker. Men om ledaren inte har ett parti som har något längre att bidra med är det ett omöjligt uppdrag.

Väljarna ger inte sin röst för att man uträttat stordåd eller varit framgångsrik. De vill ha framtida lösningar på dagens problem. Den som förmår att måla visionen och få med sig väljarna vinner valet. Därför tror jag att Kristdemokraternas berättelse om ett samhälle som satsar på barn och unga vinner i längden. S har nog inte längre samma viktiga roll i framtiden. Samtidigt får man hoppas att de får en ny ledare som driver opposition, för sådant sporrar. Jag tror att "konkurrens föder konkurrens" och det gäller också i det politiska livet.