Stärk barnens ställning

Detta är ett inlägg som skickats till SLA.
Barn behöver stöd av vuxna. Tyvärr har jag haft mött många barn som svikits och som mår dåligt. Att bli utnyttjad av en vuxen sårar djupt och det är många unga som upplever psykisk ohälsa. Att barn utnyttjas sexuellt är oacceptabelt och måste kraftfullt motarbetas. Jag träffar regelbundet barn som är flyktingar och väntar på avvisning. De lever under ständig fruktan att gränspolisen ska knacka på dörren. Inte heller ska barn drabbas av alkohol. Det borde finnas vita zoner för barnen. Det är också en skam att barn blir vräkta. Barn är beroende av vuxna men drabbas ofta av deras svek. Sverige behöver en politik som stärker barnens ställning. Därför driver Kristdemokraterna en familjepolitik som gynnar både barn och vuxna.
Conny Brännberg (kd)
Kommun- och regionpolitiker