Vad är det som driver en politiker?

Vad är det som driver dig? Vad driver en politiker? Den frågan har jag fått de senaste dagarna med anledning av diskussionen kring kulturnämndens ordförandes avhopp. Jag har under årens mött många politiker och jag har uppfattningen att de flesta drivs av ett samhällsengagemang, att de vill vara med och påverka och förändra.De allra flesta politiker är fritidspolitiker och gör stora uppoffringar för att hinna med arbete, familj, andra intressen och det politiska uppdraget. Egentligen önskar jag att alla skulle få möjligheten under en mandatperiod att vara med i det politiska arbetet. Det är berikande och ger massor med kunskaper inom vitt skilda områden. När det gäller pengar så är det en dålig drivkraft. Om man tar uppdrag för pengarnas skull så bör man inte engagera sig alls. Det måste vara helt andra drivkrafter. Samtidigt är det viktigt att poängtera att man ska ha ersättning för sina uppdrag. Men det måste finnas sans och balans kring arvodena. Att man har kostnadsersättning så att man inte förlorar tycker jag är helt OK, men beloppen får inte dra iväg. Idag tjänar jag mer som politiker än som gymnasielärare och det kan man verkligen ifrågasätta om det är rätt. Diskussionen om politikers arvoden lär fortsätta. Intervjun i dag i Skövde Nyheter visar var jag står.