Vikten av etiskt reflektion

Kristdemokraterna är ett parti som värnar etik och i förlängningen moral. Under många år talade Alf Svensson om den inre etiska kompassen, den som styr valet mellan det goda och det onda. Etiken bygger på en förmåga att tänka och reflektera innan man handlar. Moral är det som man gör, medan etiken är det man är och står för. Som ett demokratiskt parti är öppenhet och transparans viktiga grunder. En åsikt har man alltid rätt att framföra, men man får också vara beredd att få den ifrågasatt. Rätten att få framföra åsikten är fundamental. Däremot anser vi inte att åsikter ska framföras anonymt och aldrig kränkande. Vår idé är att allt det man säger om någon ska man också kunna framföra direkt till denna person. Igår avslöjades att en av våra högt värderade och uppskattade ledare har brustit i omdöme och inte följt sin inre etiska kompass och därmed har han förlorat kursen. Grundstötningen är ett faktum och han får segla i andra farvatten framöver och någon befälsposition är omöjlig. Detta har skett inom ett parti som har etiska reflektioner på vardagsmenyn. Om det sker även här så sker det troligtvis även på andra ställen. Oavsett var det sker är det beklagligt och ledsamt. Det är bra att Göran Hägglund reagerade omedelbart. Sådana saker ska inte tigas ihjäl och en ledare måste fatta avgörande beslut.
I tidningen Dagen skriver Hasse Boström i en ledare att partiet är värt en bättre partikultur. Det är lätt att hålla med om detta.