Solidaritet med flyktingar

Under de senaste åren har jag lyssnat till berättelser om flykt. Varför man tvingats att lämna släkt, vänner och jobb, och om den strapatsrika resan till Sverige. Tyvärr innehåller berättelserna hur människor skott sig på deras svårigheterna och många har förlorat pengar till oseriösa människor. Väl i Sverige har de sedan fått kämpa mot myndigheter som ifrågasätt deras berättelser och levt under svåra omständigheter. Flera av dem har fått nej och åter nej på sina ansöknigar. Några går nu bara och väntar på gränspolisen och andra har redan avvisats. Några har "gått under jorden" och vi vet inte var de finns.
Flera av de som jag lyssnat till har varit i Sverige i många år och fått vänner, etablerat sig socialt och barnen går i svensk skola.
Det är också många som vill engagera sig för flyktingarna och flera av kyrkorna i Skövde är aktiva att medverka. Vi har nu anordnat några manifestationer i Skövde för att uppmärksamma flyktingarnas situation. Vi hoppas att liknande initiativ tas i andra delar av landet. Vi har ställt oss tillsammans, för att visa solidaritet och vill att flyktingarna ska få vet att vi åtminstone gjorde något för att hjälpa dem. Vi kommer att fortsätta vårt arbete för att fler flyktingar ska få stanna i Sverige.