Upplevelsedag på Universeum i Göteborg

Universeum är en mycket bra satsning. Särskilt uppenbar blir den efter att ha tillbringat en dag med en åtta-åring som vetgirigt utforskat vad detta upplevelsehus erbjuder. Förhoppningsvis väcker denna typ av science center intresset för teknik och naturvetenskap. Genom att lustfyllt testa så sker ett lärande men väcks också ett ökat intresse där frågan "varför" fortsätter även efter att man lämnat huset. Samtidigt så är det mycket intressant att se vad som fängslar barnen. Mängder av pedagogiska verktyg står till förfogande men för de yngre barnen verkar en alldeles vanlig polisbil vara lika intressant. Att få sitta bakom ratten och sätta på blåljusen verkar vara en höjdpunkt, och konkurrerar väl med djur av allehanda slag.
Dagen som jag hade med Tapha, mitt åtta-årig barnbarn, var en bra gemenskapsdag, men fick mig också att reflektera inom flera andra områden. Att ett besök på Universeum väcker tankar, även hos vuxna, visar nog enbart på värdet av ett sådant hus.
Här följer några bilder från vårt besök: