Manifestation för en humanare flyktingpolitik

På söndag blir det manifestation i Skövde. Det är Skövdeinitiativet - ett nätverk för människor som är engagerade i flyktingfrågor - som bett att kyrkor och andra organisationer ska medverka i en manifestation. Det är många människor som diskrimeneras för sina åsikter. Vi har mött många som haft politiska åsikter eller som velat leva som kristna i länder där frihet inte toleras. Ingen ska diskrimineras för sina åsikter. Därför anser vi det vara fel att människor avvisas från Sverige till länder där yttrandefriheten inte kan garanteras. Ingen ska avvisas till ett område där krig eller krigsliknande situationer råder. Genom manifestationen vill vi vädja till riksdag och regering att inte avvisa människor som riskerar att råka illa ut i sina hemländer. Ge dem en fristad i Sverige.

Bilden är från den ljusmanifestation som vi genomförde i Skövde i november 2010. Över 700 personer mötte upp i rykande snöstorm. På Söndag blir manifestationen på Hertig Johans Torg kl 18, med lite mingel i kyrkparken innan vid 17-tiden.
Bo Grahn

Vi har ju en av världens mest generösa politik på detta område redan. Jag föreslår istället att vi koncenterar oss på de som redan finns här och ser till att vi löser integrationsproblem och tillhörande arbetslöshet FÖRST! Det är att vara human och generös.