Väderöarnas marina reservat invigt

Jag har varit några dagar på en underbar plats, Väderöarna i det bohusländska kustlandskapet. Ett marint reservat har invigts i ett samarbete mellan en rad intressenter där nu både skydd och utveckling ska garantera fortsatta upplevelser i en fantastisk miljö.
Det som var särskilt positivt var det goda värdskapet som vi mötte. Entreprenörer som tog emot på ett vänligt och inbjudande sätt och som gärna delade med sig av sina erfarenheter och tips. Det betyder oerhört mycket då man besöker en destination att man blir bemött på ett positivt sätt.
Väderöarna besöks under sommaren av tusentals gäster. Detta innebär stora utmaningar för miljön, bl a ska över
250 kubikmeter sopor tas om hand. I detta fall innebär det transport till fastlandet. Genom reservatsbildningen kommer sådant som toaletter, sopor och information bättre kunna tillgodoses.
Att maten på Väderöarnas Värdshus håller absolut toppklass gör ju inte upplevelsen sämre.
Just detta område kommer att vara i fokus de närmaste åren då Camilla Läckbergs skildringar kommer att exponeras som TV- och bioupplevelser. Det kommer troligtvis att innebära stora skaror utländska turister. Direkt innebär detta nya jobb i området, men de kräver stora förberedelser. Men om de nya besökarna kommer att få ett lika gott bemötande som jag upplevt de senaste dagarna, då vi i styrelsen för Västsvenska Turistrådet, varit på plats, så kommer destinationen Bohuslän med fokus på Fjällbacka att kunna vinna internationellt rön.

Väderöarna erbjuder en fantastisk utblick över den bohusländska arkipelagon


Representanter för Statens Fastighetsverk, Västra Götalandsregionen via Västarvet, Länsstyrelsen och Tanums kommun knyter symboliskt samman ett rep för att beskriva vikten av samverkan.


Att klätta upp i lotsutkiken gör upplevelsen ändå intensivare.