Debatten om pappan fortsätter

Förra veckan skrev ledaren i SLA om Kristdemokraternas syn på familjen och menade att vi "hör hemma i fel århundrade". Jag skrev då ett inlägg om detta och förklarade att vi har en modern syn på familjen och i en sådan ingår även pappan. Pappor ska inte exkluderas.

Socialdemokraten Anita Löfgren reagerade på min familjesyn och skrev ett benötande inlägg där hon vill tala om stjärnfamiljer. Eftersom jag inte definierar familj enbart som "kärnfamilj" fanns det anledning att fortsätta debatten. Idag finns ett nytt inlägg från mig i SLA:


Pappan ingår i familjen Familjer ser olika ut. Där är Anita Löfgren och jag helt överens. Klåfingriga politiker ska inte gå in och definiera familjebegreppet. Men grunden för en familj är föräldraskap. Kristdemokraterna värnar barnets rätt till sina föräldrar. De allra flesta barn (ca 3/4) växer upp med sina båda föräldrar. 18% lever med den ene av föräldrarna och därutöver finns det många andra familjebildningar. Hur man än bestämmer sig för att definiera vad en familj är så är det tydligt att de flesta vill forma en nära gemenskap och förutsättningen för att ett barn ska födas är att det finns en man och en kvinna. De är barnets pappa och mamma. Hur de väljer att leva är inte i första hand upp till politiken att göra, men för både de vuxna och barnet krävs lagstiftning. Där kommer politiken in. Vi kommer att bejaka olika typer av familjer och ha en familjepolitik som stödjer alla former av familjer. Men oavsett hur vi väljer att leva så kommer KD att tala om barnets rätt till sin mamma och sin pappa. Löfgrens förra samarbetspartner Gudrun Schyman utropade: ”död åt familjen”, men vi kommer även fortsättningsvis att säga ”leve familjen”. Conny Brännberg (KD)