En modern familj inkluderar även en pappa

Vi hävdar att alla barn har rätt till en pappa och en mamma. Vi är inte ensamma om denna tanke. Den uttrycks i FN:s barnkonventions sjunde artikel som lyder "Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka föräldrarna är och bli omvårdat av dem." 

Det finns många som anser att staten inte ska lägga sig i vem man skaffar barn med och hur det går till. Detta uttrycks till exempel i SLA (Ledaren 29 feb) där man ställer frågan om statens ansvar. Eftersom det handlar om lagstiftningsfrågor så är det rätt givet att våra folkvalda i riksdagen beslutar om detta. 

Att staten har ett ansvar uttrycks också i Barnkonventionen. Det är ett övergripande samhällsansvar att värna barnens rätt. Men primärt är det en fråga för familjen och inte för kommun, region eller stat. 

Kristdemokraterna har bestämt sig för att stå på barnets sida och värna dess rätt. Det är inte helt oproblematiskt i ett samhälle där de flesta hävdar att den vuxnes rätt är överlägset barnets. Vårt barnperspektiv får konsekvenser och vår idé om familjen som samhällets främsta byggsten delas inte av övriga partier. Vi är ensamma i många frågor, men anser att vi representerar en stor del av svenska folket och att vår röst behövs i riksdagen. Tyvärr är det alltför få som lägger sin röst på vårt parti, men många av våra idéer gillas i de breda folklagren. Vi utpekas av våra meningsmotståndare som att vi hör hemma i fel århundrade men vi är stolta över vår politik och ställningstagande som i den nu aktuella debatten handlar om att ta barnets perspektiv. 

Ofta talar vi om att "föräldrar skaffar barn". Men vi anser att barn ska betraktas som en gåva till mänskligheten och att varje barn är en unik varelse. Vi kommer att fortsätta att hävda barnets rätt i livets alla områden. Vi har också sagt att i den aktuella debatten om artificiell insemination för kvinnor som inte lever i en parrelation så anser vi att barnets rätt till en pappa gör före kvinnans rätt att föda fram ett barn. 

Samtidigt så menar vi att utgångspunkten är att en man och en kvinna är förutsättningen för att få barn. Vi är väl medvetna om att det är många föräldrar som ofrivilligt är barnlösa och här är vi angelägna att samhället gör allt för att stötta dem och det är en självklarhet att sjukvården ska bidra till olika insatser för att underlätta eller åstadkomma graviditet. 

Barnkonventionen bygger på idén om en mamma och en pappa och att de har ett gemensamt ansvar för barnet. Artikel 18 uttrycker detta som "Båda föräldrarna har gemensamt ansvar för barnets uppfostran och utveckling." 

Det finns gott om frånvarande pappor även i parrelationer. Vi önskar att fler pappor ska vara nära och tillgängliga. Vi drivs av idén om att föräldrar ska få mer tid för sina barn. Det menar vi är berikande för både föräldrarna, barnet och samhället. Papporna behövs och det kommer vi att fortsätta att hävda. Att lagstifta bort ett barns rätt till sin pappa är inget vi vill medverka till. Därmed står Kristdemokraterna ensamma i frågan, men vi tror att vi har många väljare som kommer att ge oss stöd för vår moderna familjesyn.

Conny Brännberg (KD)

Detta är en debattartikel publicerad i SLA (Skaraborgs Allehanda 1 mars 2012)