Enkelt avhjälpta hinder är tyvärr kvar

Vi har haft ambitionen att tillgänglighetsanpassa våra lokaler, både privata och offentliga. Tanken att alla ska kunna komma in i butiker, restauranger eller kommunala, regionala och statliga verksamheter är självklar. Under några år var det fokus på detta och ansträngningar gjordes för att anpassa tillgängligheten. Nu verkar intresset har dalnat och tyvärr får vi konstatera att mycket arbete återstår. Som beslutsfattare måste vi ta ett särskilt ansvar och tillsammans med fastighetsägarna göra anpassningar. Som kulturpolitiker är jag väl medveten om svårigheterna då det gäller våra kulturarv men tyvärr kan jag konstatera att även brister det ibland bland nybyggen. Det är nog så att man inte har tillgänglighet för ögonen vid planeringen. Det är pinsamt att den som är beroende av en rullstol måste ta sig in bakvägen eller andra kringelikrokar för att komma till samma plats som vi som lätt rör oss mellan våningsplan. Vi behöver hjälpas åt för att få fokus på dessa frågor.