Intressant besök i Stockholm

Vi som är regionfullmäktiges presidium i Västra Götalandsregionen har varit på besök i Stockholm. Vi träffade våra kollegor i Stockholms läns landstings fullmäktiges presidium och därefter riksdagens 1:e vice talman. Våra samtal handlade om rutiner i samband med möten, men framför allt om säkerhet och skydd. Tyvärr så har hot och kränkningar mot politiker blivit vanligare. Stockholm har kommït långt med sitt säkerhetstänkande inom landstinget och vi fick med oss många upplevelser och insikter. På bilden tittar vi på narvaregistrierinngen som sker i samband med att man ska fastställa vilka landstingsledamöter som tjänstgör vid mötet.