Män och kvinnors lika värde

I dag uppmärksammar vi Internationella Kvinnodagen och media kommer att lyfta fram både goda och dåliga exempel på jämställdhet. Jag möter många invandrare som är förvånade över vår jämställdhet i Sverige. Vi själva tycker nog att vi har mycket kvar för att åstadkomma ett jämställt samhälle, men med utländska ögon har vi kommit långt. Det är bra att vi driver frågorna om män och kvinnors lika värde. De orättvisor som återstår kan endast förändras om vi är aktiva och driver utveckling. Samtidigt så måste vi bejaka att män och kvinnor är annorlunda och att båda behövs. Säkert kommer många goda exempel att lyftas fram idag. Sådana som kan inspirera och berika. Vi behöver många goda exempel och förebilder.
Bo

män och kvinnors...?Det talas bara om kvinnors rättigheter.

Hur kan det komma sig?