Mötesindustriveckan i Göteborg en framgång

Denna vecka har den svenska mötesindustrin haft konferens i Göteborg. Flera hundra beslutsfattare, arrangörer, och branschfolk har samlats för att samtala om det strategiska uppdraget att få fler möten till Sverige. Runt om i landet ordnas det convention bureas som ska ta ha hand om denna viktiga process. Sverige har en stor potential för att locka hit fler möten. Stora internationella kongresser genomförs regelbundet i Sverige men de kan bli fler.
Under tisdagen anordnades för tredje gången "politiskt forum". Det är en idé som vuxit fram ur IMEX-mässan i Frankfurt där "the business and government" har möten. Med "government" förstås här olika politiska nivåer och Sverige handlar det om både kommunal, regional och statlig nivå.
En av eldsjälarna Roger Kellerman fick ett nyinstiftat pris för sina insatser. En annan av de "pionjärerna" inom mötesindustrin, Björn Masuhr, talade sig varm för vikten av att den svenska regeringen engagerar sig i denna fråga. Björn och jag har uppvaktat Stefan Attefall som är vår förvaltningsminister och kan påverka att länsstyrelser och statliga myndigheter drar möten till Sverige. Jag önskar att Stefan Attefall ska inleda nästa års mötesindsutrivecka (troligen mars 2013) och då tala om regeringens satsning på möten i Sverige. En sådan signal från regeringen skulle ha stor betydelse. Västsvenska Turistrådet (där jag har förmånen att vara vice ordförande) stod som värd för mötet som var förlagt till det nya Clarion Post Hotel i centrala Göteborg. Förhoppningsvis blir arrangemanget i Västsverige även nästa år.